Akvarieskötsel

Mat: Dagligen

Hämta 1 kub mat ur nedersta facket i frysen.
Lägg kuben i tiningscylindern.

Droppar: Dagligen

Iodine 9 droppar
Coral Vitalizer 5 droppar
Sponge Power 5 droppar

Kolla skummare: vid behov

Töm skummarkoppen via slangen. Häll ut i toaletten.
Om det skummar så koppen fylls för snabbt justera nivån via ratten.

Fyll på osmos: vid behov

Fyll på med osmosvatten i det stora akvariet tills nivån i det lilla är ungefär vid tejpen.